SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

21 X w Tarnowie odbędzie się drugi pochówek dzieci utraconych

2017.09.28

Jeśli chcecie powierzyć swoje dzieci Bogu miłosiernemu - zarówno te, które odeszły zupełnie niedawno, jak i te starsze przyślijcie do Komitetu
(do 19 X) ich imiona – z datą śmierci i tygodniem ciąży.
Zostaną one odczytane podczas nabożeństwa poprzedzającego pochówek. Ponadto, karteczki z imionami zostaną złożone do grobu, obok prochów dzieci utraconych. Będzie to dla rodziców, którzy nigdy nie pochowali swego dziecka, symboliczny pochówek.
Imiona dzieci można przesyłać przez wiadomość na profilu fb lub przez stronę www - zakładka kontakt http://www.dzieciutraconetarnow.pl/kontakt

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”