-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Spotkanie dla rodziców po stracie i osób, które chcą w swoim srodowisku stworzyć miejsce pamięci dzieci utraconych

2018.03.04

Wydział ds. Nowej Ewangelizacji  i  Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych - SPES zapraszają na spotkanie  „Miasto Ktosiów”.

 

Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców dzieci utraconych oraz  wszystkich zainteresowanych powstaniem podobnego miejsca w swoich środowiskach.

Czyli w pigułce -   Jak możesz stworzyć miejsce pamięci dzieci utraconych w swoim środowisku?

 

W programie:

- Msza święta w intencji rodziców dzieci utraconych,

- prelekcja pt.: „Nadzieja zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu” (ks. dr Paweł Marzec)

- oraz  prezentacja Komitetu SPES, przedstawiająca trzyletnie doświadczenie, podjęte działania, współpracę z różnymi środowiskami
  (samorząd, szpital, MOPS, Zarząd Cmentarzy) oraz akty prawne i stosowną dokumentację:  

 

Termin: 10 marca (sobota) 2018 r., w godz. 15.00 - 18.00.

Parafia Tarnów - Mościce - dom parafialny MOST.

 

ks. Artur Ważny

dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji

Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”