-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Pomoc psychologiczna

2019.11.26

SPES Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych rozpoczyna dyżury psychologów dla rodziców po stracie dziecka.

Osoby chcące skorzystać z pomocy psychologa, czy terapii prosimy o kontakt przez messengera https://www.facebook.com/dzieciutracone/ lub zakładkę kontakt na stronie www.dzieciutraconetarnow.pl

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”