-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Zapraszamy na comiesięczne Msze św.

2019.11.26

Wspólna modlitwa za rodziców po stracie.

W Tarnowie rozpoczynają się cykliczne, comiesięczne Msze św. w intencji rodziców, którzy stracili dziecko. Odprawiane będą w czwarty piątek miesiąca, w katedrze. Najbliższa Msza - 22 XI o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”