-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Tabliczki pamięci

2017.12.04

Wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci na cmentarzu w Tarnowie Mościcach będą umieszczane tabliczki z imionami utraconych dzieci.
Tabliczki będą o wymiarach 4 x 8 cm, o jednolitej czcionce, a koszt jednej wynosi 20 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. JÓZEFA W TARNOWIE ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów
PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637 z dopiskiem „DZIECI UTRACONE” wraz z informacją, co ma się znaleźć na tabliczce, czyli np. „Ania”, lub „Ania Nowak” lub „Ania + 1 stycznia 2002 r.”.
Może również pojawić się słowo Aniołek czy Dzidziuś, lub inne określenie nadane przez rodziców. Ważne - jeśli rodzic podaje imię/nazwisko i datę śmierci - to na jednej tabliczce zmieści się tylko jedno dziecko. Nie ma też ograniczeń, co do ilości zamawianych tabliczek przez jedną osobę. Nie ma również żadnej rejonizacji.
Ewentualne pytania można wysyłać przez kontakt na stronie www.dzieciutraconetarnow.pl lub przez profil na fb https://www.facebook.com/dzieciutracone/

Tabliczki będą zamawiane przez Komitet, który też zleci ich przyklejenie. Nie ma możliwości indywidualnego zamawiania i naklejania tabliczek. Jeśli takie się pojawią będą one usuwane Ze względu na porę roku tabliczki będą montowane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”