SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Miejsce pamięci

Teren pod budowę Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych został wyznaczony na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie Mościcach przy ulicy Czarna Droga. Jest to miejsce przy kwaterze 95.

Autorem projektu jest prof. Jacek Kucaba, opracowanie architektoniczne arch. PiotrDobrowolski.

Miejsce Pamięci będzie spełniało dwie funkcje:

  • grobowca, w którym chowane będą dzieci pozostawione w tarnowskich szpitalach;
  • symbolicznego miejsca pamięci dla rodziców, którym nie było dane pochować swojego dziecka.

Wewnątrz postumentu Miejsca Pamięci będzie możliwość umieszczenia - po wcześniejszym uzgodnieniu z komitetem -  tabliczek z imionami utraconych dzieci.

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”