-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Formalności pogrzebowe

W celu pochowania Dziecka należy zgłosić się do Miejskiego Zarządu Cmentarzy z następującymi dokumentami:

  • Odpis zupełny Aktu Urodzenia z adnotacją, że Dziecko urodziło się martwe/Akt Zgonu/Karta Zgonu.

Dziecko może być pochowane w grobie indywidualnym lub rodzinnym.

Jeśli rodzice chcą pochować Dziecko według obrzędu pogrzebu katolickiego powinni zgłosić się do parafii.

Rytuał pogrzebowy przewiduje pogrzeb w obecności ciała Dziecka, wedle formularza pogrzebu Dziecka nieochrzczonego. Przewiduje on pełny pogrzeb, nawet z 3 stacjami (w domu, w kościele i na cmentarzu). Msza św. odprawiana jest w kolorze białym w intencji zmarłego Dziecka i jego rodziców.
 

Jeśli rodzice rezygnują z prawa pochowania Dziecka, obowiązek pochówku spada na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Dziecko zostanie pochowane w grobie zbiorowym.
 

Warto pamiętać, że każda osoba, która zgłosi chęć pochowania osoby zmarłej może to uczynić.

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”