Multimedia

Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II

Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II

Niewidzialny Klasztor Jana Pawła II

Jest prawdziwym wezwaniem dla wszystkich tych, którzy pragną ofiarować w miłości swoje cierpienia fizyczne, moralne i duchowe dla zbawienia świata w jedności z Chrystusem. Niewidzialny Klasztor jest wielką wspólnotą, która w duchu świętych obcowania ofiarowuje swoje codzienne modlitwy i cierpienia w intencji rodzin na całym świecie.

W sprawie zakupu książki prosze o kontakt : pomocrodzicompostracie@gmail.com