-->

SPES
Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych
- Tarnów

12.05.2016 r. w Tarnowie zawiązał się „SPES - Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych”.

Działamy pod auspicjami Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, którego dyrektorem jest ks. Artur Ważny. Nasz komitet w większości tworzą rodzice, których dzieci zmarły przed urodzeniem.

Wirtualny Pomnik

Dzięki ofiarności naszych darczyńców, Miejsce Pamięci jest już gotowe. Jako Komitet cały czas sprawujemy opiekę nad tym miejscem i jego otoczeniem.

Każdy może mieć w tym swój udział wpłacając na konto dowolną kwotę na poniższe konto i wykupując "cegiełkę" na naszym wirtualnym pomniku.

SZKOŁA NOWEJ EWANGELIZACJI ŚW. JÓZEFA W TARNOWIE 

ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP    10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „DZIECI UTRACONE”. 

Jeżeli imię utraconego dziecka ma pojawić się na naszej stronie na Wirtualnym pomniku, prosimy po dokonaniu wpłaty o dopisanie imienia dziecka w formularzu kontaktowym.

 

Dziękujemy za wsparcie

Każdy może mieć
tam swoją „cegiełkę”

Miejsce pamięci budujemy własnymi środkami.
Bez waszej pomocy i wsparcia nie będzie to możliwe.

Szkoła nowej ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
ul. Zbylitowska 5, 33-101 Tarnów

PKO BP 10 1020 4955 0000 7602 0207 1637

Z dopiskiem „Dzieci utracone”